Copyright 2020 - All Rights Reserved - SC ISPCF SA

Proiect: Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti – Constanta, km 1+000 – km 225+000, componenta a Coridorului IV PAN-EUROPEAN pentru circulatia trenurilor cu viteze maxime de 160 km/hApasati aici pentru a inchide detaliile.

ISPCF SA a participant direct sau in asociere la elaborarea documentatiilor tehnico-economice, a acordat asistenta tehnica si a supervizat lucrarile pe anumite sectoare. Intre anii 1998 – 1999, ISPCF SA a elaborat direct pentru beneficiarul Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA, cu finantare bugetul de stat, studiile de teren si documentatiile:
I). Studii topografice si geotehnice pentru diagnoza starii liniei de cale ferata:

 • studii topografice – releveul liniilor si statiilor de cale ferata;
 • studii geotehnice clasice – pentru infrastructura liniilor si statiilor de cale ferata.

II). Studiu de fezabilitate pentru lucrari de reabilitare si modernizare:

 • traseu c.f. reabilitat (rectificari de geometrie in plan, de nivel si geometrie sectiuni transversale, eliminarea deficientelor de infrastructura si asigurarea conditiilor pentru circulatia cu viteze maxime de 120 – 160 km/h pentru 29,5% din traseu si 160 km/h pentru 160 km);
 • Linii curente si directe
 • Statii – 26 (cu exceptia statiilor Bucuresti Nord si Constanta)
 • Lucrari de terasamente c.f.
  • sapaturi: 6 000 000 m3,
  • umpluturi: 2 000 000 m3,
  • strat de forma: 1 100 000 m3,
  • sisteme de colectare si evacuare a apelor de pe platforma: 280 000 ml,
 • Consolidari terasamente
  • santuri ranforsate, minipiloti, sisteme de deraje: 27 200 ml,
  • ziduri de sprijin (de rambleu si debleu): 198 200 m3,
 • Aparari maluri:
  • amenajiri, corectii si pereeri albii: 3 200 ml,
 • Reabilitare, reparatii, prelungiri si lucrari noi de poduri si podete:
  • 108 poduri si podete construite in perioada 1881 – 1986,
  • 56 poduri si podete reabilitate si noi
 • Constructii feroviare: cladiri CED, DEF, ST, PS, PSS, copertine, peroane, pasarele pietonale, in statiile c.f. si instalatii electrice interioare si exterioare, sanitare si teromtehnologice aferente si panouri fonoabsorbate – protectie in zonele construite.
 • Instalatii de semnalizare feroviare (CED, BAT, SAT, ETCS nivel 1): pe toata lungimea traseului c.f.
 • Instalatii de telecomunicatii feroviare (protectie, mutare, inlocuire cablu existent, sisteme informare si avizare public calator): pe toata lungimea traseului c.f.,
 • Instalatii de energoalimentare (Dispeceri Energetici Feroviari, Substatii de Tractiune, Posturi de Sectionare, Posturi de Subsectionare, Puncte de Alimentare, instalatii de comanda la distanta a separatoarelor, incalzitoare electrice de macaze):
  • 3 Dispecerate Energetice Feroviare (DEF),
  • 6 Substatii de Tractiune (ST)
  • 15 Posturi Sectionare (PS) si Posturi Subsectionare (PSS)
 • 550 km, cumulat, Instalatii Linie de Contact si Protectie instalatii din cale si vecinatate.

 

 

Intre anii 2000 – 2001, SYSTRA COMPANY France si ISPCF SA – subcontractor local au intocmit Proiect Tehnic si Caietele de Sarcini pentru tronsonul Bucuresti Baneasa – Fundulea, km 5+250 - Km 41+083,20, pentru beneficiarul Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA, cu finantare ISPA si cofinantare bugetul de stat. S-a proiectat reabilitarea infrastructurii caii ferate (terasamente, suprastructura cf, poduri, podete, consolidari) pentru 3 nivele de viteza maxime: km. 5+250 – km. 9+000, Vmax = 120 km/h; km. 9+000 – km.17+845, Vmax = 160 km/h si km.17+845 – km.41+083,20, Vmax = 200 km/h. Lucrarile de reabilitare si modernizarea traseului in lungime de 35 833,20 m, au constat in:

 • Lucrari de terasamente:
  • Reabilitarea caracteristicilor geometrice ale traseului cf in plan, de nivel si profil transversal pe toata lungimea traseului c.f. si in cele 4 statii si 2 halte (P.O.).
  • asigurarea capacitatii portante pentru nivelul de viteze maxime preconizat.
 • Lucrari de suprastructura: pe toata lungimea traseului si in statii
 • Lucrari de consolidari: rigole prefabricate si santuri pereate – L = 600ml
 • Lucrari de poduri si podete:
  • poduri reabilitate – 2
  • poduri noi – 2
  • podete noi si reabilitate: 10
 • Lucrari de aparari maluri: 2 in dreptul podetelor,
 • Constructii feroviare si instalatii aferente: Peroane, garduri de protectie intre linii, copertina, tunel pietonal (St. Baneasa), pasarele pietonale metalice, locuinta de serviciu
 • Panouri fonoabsorbante – in zonele construite.
 • Instalatii de semnalizare telecomunicatii feroviare
  • se realizeaza centralizari electrodinamice in cele 4 statii,
  • pe intervale BLA, BAT, SAT, ETCS nivel 1
 • Instalatii de telecomunicatii feroviare
  • protectia instalatiilor existente in linie curenta,
  • reabilitarea instalatiilor si echipamentelor din statii:
   • instalatii de telecomunicatii in statiile de cale ferata,
   • instalatii de telecomunicatii pentru coordonarea circulatiei trenurilor si exploatarea vagoanelor,
   • instalatii de telecomunicatii pe intervalele dintre 2 statii (in linie curenta).
 • Instalatii de energoalimentare:
  • Substatii de Tractiune – Pasarea,
  • PS si PSS – 2 amplasamente,
  • PA – 3 amplasamente.
 • Protectia instalatiilor din cale si vecinatate – pe toata lungimea traseului c.f.
 • Instalatii Linia de Contact
 • Instalatii noi – stalpi metalici + echipare – pe toata lungimea traseului.
 • Protectia cablului fibra optica aerian existent – pe toata lungimea traseului.

Intre anii 2003 – 2004, PACIFIC CONSULTANT INTERNATIONAL, JAPAN + JAPAN RAILWAY TECHNICAL SERVICE, JAPAN + JAPAN TRANSPORTATION CONSULTANTS, INC., JAPAN + OBERMEYER PLANEN+BERATEN, GERMANY si ISPCF SA – subcontractor local au intocmit Proiect Tehnic si Caietele de Sarcini pentru tronsonele Bucuresti Nord – Bucuresti Baneasa - Km 1+000 – Km 5+250 si Fetesti – Constanta - Km 147+552,30 – Km 224+116, beneficiar Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA, cu finantare Credit JBIC (Proiect Nr. ROM –P3) si cofinantare bugetul de stat. Intre anii 2004 – 2005, ISPCF SA a acordat asistenta tehnica si intre anii 2006 – 2014 a realizat supervizarea tehnica a lucrarilor cu personal atestat (diriginti de santier). S-a proiectat reabilitarea infrastructurii caii ferate (terasamente, suprastructura cf, poduri, podete, consolidari) pentru nivele de viteza maxime cuprinse intre 120 km/h si 160 km/h pe o lungime de 49500 m. Lucrarile de reabilitare si modernizarea traseului in lungime de 81132,45 m, au constat in:

  • Lucrari de terasamente: sapaturi ( 1 708 200 m3) si umpluturi ( 211 300 m3)
  • Suprastructura c.f. (in linie curenta si sistematizare / modernizare = 10 statii si 4 halte)
  • Lucrari de poduri, podete si pasaje:
   • 18 poduri + pasaje superioare,
   • 51 podete.
  • Aparari de maluri:
   • corectii de albii pentru controlul si dirijarea scurgerii apelor in zona rambleelor si podurilor,
   • protejari / consolidari ale albiilor,
   • protejari / consolidari taluzuri de ramblee pe inaltimile aflate sub influenta apelor permanente sau accidentale (viituri).
  • Consolidari terasamente:
   • santuri pereate si casiuri,
   • santuri ranforsate,
   • ziduri de sprijin din beton,
   • structuri din pamant armat cu geogrile,
   • subtraversari linii c.f. (pentru trecerea apelor de pe o parte pe cealalta a platformei),
   • rigole prefabricate acoperite,
   • drenuri forate suborizontale.
  • Constructii si instalatii aferente: cladiri CED, DEF, ST, cabine PS, PSS, peroane in statii si halte si copertine, rampe, platforme, pasarele pietonale in cele 10 statii.
  • Panouri fonoabsorbate (amplasate in zonele construite L = 4 650m)
  • Instalatii de semnalizare - centralizare electronica, BLA, BAT, SAT si ETCS nivel 1 - pe toata lungimea liniei c.f..
  • Instalatii de telecomunicatii feroviare:
   • protectia instalatiilor existente in linie curenta,
   • reabilitarea instalatiilor si echipamentelor din statii:
    • instalatii de telecomunicatii in statiile de cale ferata,
    • instalatii de telecomunicatii pentru coordonarea circulatiei trenurilor si exploatarea vagoanelor,
    • instalatii de telecomunicatii pe intervalele dintre 2 statii (in linie curenta).
  • Instalatii de energoalimentare:
   • Dispecer energetic feroviar – DEF Constanta,
   • Substatii de Tractiune – Mircea Voda si Palas,
   • PS si PSS – 7 amplasamente,
   • PA – 1 amplasament.

 

 • Protectia instalatiilor din cale si vecinatate – pe toata lungimea traseului c.f.
 • Instalatii Linia de Contact
 • Instalatii noi – stalpi metalici + echipare – pe toata lungimea traseului
 • Protectia cablului FO aerian existent – pe toata lungimea traseului.In perioada 2006 – 2012, la care se adauga perioada de 2 ani perioada de garantie / notificare a defectelor, ISPCF SA a realizat servicii specializate de Supervizare a executiei lucrarilor de reabilitare pentru cele 5 loturi:

 • Lot 1 – Poduri,
 • Lot 2 – Infrastructura si suprastructura c.f., consolidari, podete, aparari,
 • Lot 3 – Constructii feroviare, instalatii aferente si panouri fonoabsorbante,
 • Lot 4 - Instalatii de semnalizare si telecomunicatii,
 • Lot 5 – Energoalimentare, protectia instalatiilor din cale si vecinatate, protectia cablului FO aerian si linia de contact.


Activitatile de consultanta/ supervizare au constat in:

 • verificarea / apobarea detaliilor de executie – prin personal cu inalta calificare, experti pe specialitati;
 • inspectia, verificarea si controlul lucrarilor executate – prin diriginti de santier pe specialitati;
 • participarea la realizarea “Programelor de control privind calitatea lucrarilor” Legea calitatii nr.10/1995 - prin personal cu inalta calificare de specialitate;
 • intocmiriea punctului de vedere al proiectantului privind modalitatea in care au fost realizate lucrarile;
 • participarea la “receptiile la terminarea lucrarilor”;
 • inspectia, verificarea si controlul modului de comportare a lucrarilor pe perioada de garantie;
 • participarea la “receptiile finale”.