Copyright 2021 - All Rights Reserved - SC ISPCF SA

Departamentul Proiectare Civile si Instalatii

Departamentul Proiectare Civile si Instalatii, desfasoara o activitate complexa si variata privind elaborarea de studii si proiecte in toate fazele, expertize si consultanta pentru constructii civile si industriale, cu si fara specific feroviar si instalatii aferente acestora.

Activitati prestate de colectivul de Rezistenta si Arhitectura

 • studii complete de prefezabilitate si fezabilitate
 • proiecte tehnice si caiete de sarcini
 • detalii de executie
 • proiecte pentru reparatii capitale, restaurari
 • monumente arhitectura
 • studii si proiecte de instalatii interioare
 • studii si proiecte de racorduri la utilitati
 • documente pentru certificate de urbanism
 • proiecte de autorizare construire
 • documentatii pentru avize
 • documente economice; devize lucrari; documentatii pentru licitatii
 • evaluari constructii
 • expertize tehnice si tehnico-economice
 • proiecte de consolidare
 • amenajari interioare si exterioare ale constructiilor
 • asistenta tehnica in executie si exploatare
 • consultanta
 • lucrari de prezentare grafica

Activitati prestate de colectivul INSTALATII ELECTRICE (IE)

 • Instalatii pentru iluminat general, de siguranta, iluminat ornamental si instalatii de forta la:
 • Cladiri civile, industriale, hale de productie si depozite;
 • Cladiri de calatori si de exploatare;
 • Cladiri diverse: spitale, unitati de invatamant, hoteluri, baze sportive, prelucrarea si transmiterea informatiilor;
 • Instalatii electrice aferente cablarii structurate;
 • Iluminat exterior in incinte si cai de comunicatii;
 • Instalatii pentru alimentare cu energie electrica:
 • Retele electrice de joasa si medie tensiune, posturi de transformare, grupuri electrogene;
 • Actionari electrice pentru utilaje de ridicat si transportat si utilaje diverse;
 • Instalatii electrice pentru vagoane de calatori, drezine, standuri si instalatii de proba.

Activitati prestate de colectivul INSTALATII SANITARE (IS)

 • Instalatiile sanitare interioare si de stins incendiu la cladiri civile industriale si depozite;
 • Instalatii hidraulice pentru procese tehnologice si pentru statii de spalare, dezinfectie material rulant de cale ferata si auto;
 • Gospodarii de apa pentru consum menajer, industrial si incendiu;
 • Surse de alimentare cu apa(izvoare, rauri, lacuri, puturi) si retele de distributie cu apa;
 • Canalizare ape uzate menajere, industriale si pluviale,epurari de ape uzate in treapta mecanica.
 • Statii de pompare pentru alimentare cu apa si pentru evacuari de ape uzate.

Activitati prestate de colectivul INSTALATII TERMO-VENTILATII (ITV)

 • Instalatii de incalzire la cladiri civile, industriale si depozite;
 • Centrale termice(abur, apa calda, apa fierbinte);
 • Instalatii de ventilatie si climatizare pentru securitate si sanatate in munca si confort ambiental;
 • Instalatii de aer comprimat si statii de compresoare;
 • Instalatii si depozite de combustibili si lubrefianti;
 • Instalatii si retele tehnologice pentru apa calda, abur, apa fierbinte, produse petroliere, aer comprimat, oxigen, acetilena, frig, etc.