Copyright 2021 - All Rights Reserved - SC ISPCF SA

Departamentul Plan General

Lucrari executate:

 • analize cost-beneficiu,
 • documentatii economice (devize si evaluari),
 • studii de impact si bilanturi de mediu,
 • elaborarea si gestionarea documentelor Sistemului de Management Integrat,
 • planificarea si monitorizarea obiectivelor si tintelor de calitate, protectia mediului si securitate si sanatate in munca,
 • audituri interne,
 • analiza si evaluarea Sistemului de Management Integrat si propunerea de masuri de imbunatatire.

Prin compartimentele sale functionale activitati suport pentru realizarea unor documentatii tehnice complete, a documentatiilor de mediu necesare oricarei lucrari de interventie asupra infrastructurii si asigura gestionarea Sistemului de Management Integrat.

Compartimente componente:

 • Documentatii economice
 • Plan general
 • Protectia mediului
 • Management Integrat
Supra

‚Äč