Copyright 2021 - All Rights Reserved - SC ISPCF SA

Colectiv de GEOTEHNICA si GEOFIZICA

A. INVESTIGATII GEOTEHNICE

PUTURI DESCHISE:
- sondaje geotehnice cu prelevari de probe de pamant si apa

FORAJE MANUALE:
- sondaje geotehnice cu diametrul de 3 - 5" pana la adancimi de 8 m, cu prelevare de probe tulburate si netulburate

FORAJE SEMIMECANICE:
- sondaje geotehnice cu diametrul de 7 - 8" pana la adancimi de 30 m, cu prelevare de probe tulburate si netulburate

FORAJE MECANICE:
- perforari in roci si betoane pana la adancimi de 15 - 20 m, cu prelevare de carote cu diametre intre 36 mm - 150 mm

PENETRARI STATICE
- sondaje geotehnice prin presare pana la adancimi de 20 m

PENETRARI DINAMICE CU PDU sau DCP
- sondaje geotehnice prin batere pana la adancimi de 10 m

PENETRARI DINAMICE CU PDG (berbec de 35 kg. sau 50 kg)
- sondaje geotehnice prin batere pana la adancimi de 20 m

DETERMINAREA MODULULUI DE DEFORMATIE LINIARA (Ev2) CU PLACA LUKAS (diam = 300 mm)

DETERMINAREA INDICELUI CALIFORNIAN DE CAPACITATE PORTANTA (CBR)

DETERMINAREA MODULULUI DINAMIC DE DEFORMATIE (EVd) CU PLACA DINAMICA

B. INVESTIGATII GEOFIZICE

Metoda GEORADAR
- utilizare sistem IDS - GREDLAYERING - transfer date si analiza date preliminare

Metoda SEISMICA
- prelucrarea materialului primar (corelarea si citirea seismogramelor, construirea hodografilor)
- calculul parametrilor inregistrati (viteza de propagare a undelor elastice longitudinale si stabilirea adancimi la care se situeaza orizontul seismic)

Metoda INDUCTIVA
- corelarea datelor obtinute cu alte date extrageofizice cunoscute in zona.
- redactarea raportului de specialitate.

Metoda ELECTROMETRICA
- prelucrarea materialului primar obtinut pe teren
- interpretarea cantitativa pe calculator a sondajului electric vertical, utilizand programe specifice, pentru stabilirea rezistivitatii electrice si adancimea stratelor.
- intocmirea profilelor de stratificatie dupa datele electrometrice
- intocmirea hartilor electrometrice si structurale dupa datele electrometrice

Metoda INCLINOMETRICA
- executarea masuratorilor la intervale de 0,5m concomitent cu verificarea si prelucrarea preliminara a datelor si refacerea masuratorilor eronate.
- prelucrarea preliminara a datelor primare obtinute pe teren.
- calculul vectorului deplasarii orizontale a maselor de pamant si a azimutului acestuia.
- interpretarea calitativa si cantitativa a diagramelor obtinute si corelarea valorii deplasarilor cu datele din forajele geologice, geotehnice si hidrogeologice.