Copyright 2020 - All Rights Reserved - SC ISPCF SA

Institutul de Studii si Proiectari Cai Ferate (SC ISPCF SA) este o companie pe actiuni, privata, specializata, organizata si autorizata in principal in activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea in vederea dezvoltarii, reabilitarii si modernizarii transportului feroviar si rutier.

ISPCF-SA are implementat un sistem de management integrat care acopera domenii de management de calitate, protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca si alte domenii.

ISPCF SA detine urmatoarele certificari si autorizari:
# Sistemul de Management Calitatii, certificat de catre RINA-SIMTEX nr. 28372/12/R, conform cu SR EN ISO 9001:2008;
# Sistemul de Management de Mediu, certificat de catre RINA-SIMTEX nr. EMS-4774/R 026, conform cu SR EN ISO 14001:2005;
# de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, certificat de catre RINA-SIMTEX nr. OHS-1546, conform cu SR OHSAS 18001:2008;
# Autorizatia de Furnizor Feroviar cu seria AF nr. 7194 pentru „Servicii de proiectare, consultanta si expertizare tehnica in domeniul infrastructurii feroviare si cu metroul” / „Servicii pentru furnizarea de studii geotehnice, topografice, topometrice pentru infrastructura feroviara” / „Servicii pentru furnizare de studii de impact si monitorizare a factorilor de mediu pentru domeniul infrastructurii feroviare”;
# Agrement tehnic Feroviar cu seria AT nr. 84/2017 pentru „Proiectare, consultanta si expertizare tehnica in domeniul infrastructurii feroviare si cu metroul”;
# Agrement tehnic Feroviar cu seria AT nr. 678/2016 pentru „Studii geofizice in domeniul infrastructurii feroviare”;

# Agrement tehnic Feroviar cu seria AT nr. 129/2017 pentru „Furnizare de studii de impact si monitorizare a factorilor de mediu pentru domeniul infrastructurii feroviare”
# Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, pozitia 47, pentru RIM si BM;
# Atestat ANRE tip Bp, proiectare instalatii electrice 0,4 kV, nr. 10261/01.08.2014;
# Atestat ANRE tip C1B, proiectare instalatii electrice 0,4 kV - 110kV, nr. 11190/06.07.2015;
# Cerificat de atestare nr. 250 pentru elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarirea apelor;
# Certificat de autorizare seria RO-B-J nr. 0618/2017 pentru executarea de lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei în clasa II, eliberat ANCPI.

# Autorizatia seria A nr. 0428 din 12.11.2010 pentru „Proiectarea sistemelor şi instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor”

# Autorizatia seria A nr. 0433 din 12.11.2010 pentru „Proiectarea sistemelor şi instalatiilor de semnalizare, alarmare si alerta in caz de incendiu”