Menu Close

Despre noi

Institutul de Studii si Proiectari Cai Ferate este o societate comerciala pe actiuni, SC ISPCF-SA, care a fost infiintata in 1947 si are deci o traditie si experienta de peste 70 de ani ca societate de profil tehnic, independenta si autorizata pentru activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, sa elaboreze studii si documentatii tehnice pentru dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii din domeniul transporturilor si in special a infrastructurii feroviare.
Majoritatea lucrarilor de investitii executate la Calea Ferata Romana in ultimii 70 de ani au fost elaborate de catre ISPCF-SA.
Sediul ISPCF SA se afla in cadrul Ministerului Transporturilor.

Ministerul Transporturilor

ISPCF-SA are un Sistem de Management Integrat a carei Politici in domeniul calitatii are in vedere realizarea succesului firmei prin satisfacerea si chiar depasirea cerintelor clientului si a partilor interesate, promovarea reducerii impactului negativ asupra mediului si realizarea de conditii corespunzatoare privind securitatea si sanatatea in munca. Obiectivul strategic al politicii este mentinerea ISPCF-SA pe pozitia de varf in proiectarea feroviara din Romania.
Pentru sporirea increderii clientilor dar mai ales pentru a-si imbunatati performantele activitatii desfasurate s-a proiectat si s-a implementat un sistem de management integrat format din cerintele sistemelor de management de calitate, conform cu SR EN ISO 9001, de management de mediu si de management de securitate si sanatate in munca. Toate sistemele sunt certificate ceea ce confera garantia elaborarii unor documentatii cu nivel ridicat de calitate si care sa satisfaca deplin cerintele clientilor.
Structura si organizarea ISPCF include toate categoriile de activitati suport necesare intocmirii unui proiect feroviar sau rutier, ISPCF fiind dotat cu echipamente moderne, de inalta eficienta, atat pentru investigatiile de teren cat si pentru elaborarea studiilor in birou, cum sunt:

instrumente si aparate de masura de inalta precizie pentru ridicari topografice;
instalatii si echipamente speciale de foraj si georadar, de inalta performanta pentru analiza geotehnica a solului;
dotarea cu hard si soft pentru proiecta-rea asistata pe calculator;
echipamente de multiplicare si editare.
Putine firme din tara pot rivaliza cu experienta castigata de ISPCF in proiectarea de lucrari complexe de dezvoltare sau modernizarea cailor ferate, realizate in Romania, Grecia.
Competenta profesionala s-a concretizat, in cei peste 65 ani de activitate, prin studii si proiecte elaborate de ISPCF – SA, conform portofoliului:

In ultimii ani, la cererea CNCF-CFR, ISPCF – SA a participat la activitatile de reabilitare si modernizare a retelei feroviare romane, prin elaborarea de: studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice si detalii de executie si consultanta privind reabilitarea si modernizarea tronsoanelor de cale ferata de pe Coridoarele paneuropene IV si IX, documentatii de licitatii, proiecte pentru lucrari de R.K., refaceri de zone calamitate, etc.
Studiile, proiectele si serviciile asigurate de ISPCF – SA au satisfacut cerintele, calitatea conceptiei constructive si tehnologice fiind in conformitate cu standardele romanesti si internationale (UIC, EN, CEI, ISO, etc.).
Aceasta competenta de proiectare este sustinuta de calitatea documentatiilor elaborate de catre ISPCF si de nivelul tehnic ridicat al solutiilor pentru lucrarile noi, reabilitate sau de reparatii capitale.
In prezent, ISPCF-SA este angrenat in elaborarea documentatiilor tehnice, a detaliilor de executie si consultanta pentru diferite sectoare de cale ferata de pe coridorul IV transeuropean. Este o sarcina de mare raspundere pe care specialistii nostri o trateaza cu toata seriozitatea pentru a realiza politica si obiectivele ISPCF si pentru a intari prestigiul societatii privind calitatea serviciilor si realizarea unor lucrari la nivel european.

SCURT ISTORIC SC ISPCF SA
Actualul ISPCF a luat fiinta in noiembrie 1947 ca ISPCF (Institutul de Studii si Proiectari Cai Ferate), urmare a unei hotarari a DIRECTIEI GENERALE CFR. Scopul a fost de a se realiza o conceptie unitara asupra modernizarii si dezvoltarii Cailor Ferate Romane, separand activitatea de conceptie – studii si proiecte – de cea de executie si de exploatare. Organigrama IPCF cuprindea 7 grupe de studii si proiectare, un serviciu de personal, un serviciu de contabilitate, un Director General cu doi directori adjuncti si o grupa de consilieri de specialitate. Schema de personal prevedea initial 478 persoane, din care 276 persoane in sediul central, avand o pondere de peste 50% ingineri si arhitecti. Ei proveneau, in primul rand, din cadrul colectivelor de proiectare si executie din serviciile Directiei Speciale, desprinsa in anul 1934 din Directia: Poduri, Lucrari Noi, si aduceau la IPCF si unitatile lor exterioare pentru studii, sondaje, masuratori. Specialistii transferati la noul IPCF, ingineri si arhitecti cu o mare experienta in lucrarile de cale ferata. Ei au fost incadrati in punctele cheie ale activitatii de studii si proiecte, avand rol de coordonare, indrumare si formare, dar si in functii de sefi de colective, conducatori de grupe de studii si proiecte, consilieri si cadre de conducere. Specialistii adusi se bucurau de un prestigiu recunoscut la nivelul retelei de cale ferata si au reprezent mereu un exemplu pentru tinerii colegi care se formau ca proiectanti. In anul 1991, prin HOTARARE nr. 235 din 29 martie 1991 privind infiintarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, isi schimba denumirea din IPCF in ISPCF – Institutul de Studii si Proiectari Cai Ferate, dar ramane in subordinea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane. Prin HOTARARE nr.570 din 21 august 1991 privind modificarea Hotararii Guvernului nr.235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare ISPCF se desprinde de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane ca societate comerciala independenta. Din 2006 ISPCF se privatizeaza.