• 70 de ani de istorie

 • 70 de ani de istorie

 • 70 de ani de istorie

 • 70 de ani de istorie

 • 70 de ani de istorie

 • 70 de ani de istorie

Copyright 2021 - Trading template - All Rights Reserved - SC ISPCF SA

 

Anunt

Pentu achizitia serviciilor de verificare a Documentației Tehnice (PAC, PTE și DDE) pentru obiectivul "Proiectare și execuție pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500 "

 

 

 • Denumirea și datele de identificare ale operatorului economic: 

SC ARCADA COMPANY SA in calitate de antreprenor pentru "Proiectare și execuție pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500 " prin SC ISPCF SA in calitate de subcontractant de specialitate pentru seviciile de proiectare (PAC, PTE și DDE)

Persoană de contact: Alina Ciobanu

Telefon: 0741060651

Fax: 0236462695

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 • Obiectul achiziției: Servicii de verificare a Documentației Tehnice (PAC, PTE și DDE) pentru obiectivul "Proiectare și execuție pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500 "

 

Obiectul contractului este prestarea serviciilor de verificare a Proiectului Tehnic, a Caietelor de Sarcini, a Detaliilor de Execuție si a Documentației tehnice pentru Autorizarea Lucrărilor de Construcții/PAC aferente proiectului „ Proiectare și execuție pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500”, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini / Cerințelor Beneficiarului.

 

 • Termenul limita de depunere a ofertelor de preț este de 5 (cinci) zile de la data publicării prezentului anunț.

 

 • Valoarea achiziției: 106.902,00 Lei (fără TVA) – rezerve de implementare în cadrul obiectivului "Proiectare și execuție pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500 "

Din care:

- servicii de verificare a proiectelor in domeniul constructiilor de poduri – 44.849,62 lei

- servicii de verificare a proiectelor in domeniul constructiilor de drumuri – 30.889,36 lei

- servicii de verificare a proiectelor in domeniul constructiilor Af – 10.577,98 lei

- servicii de verificare a proiectelor in domeniul CCIA – 2.138,40 lei

- servicii de verificare a proiectelor in domeniul instalatii electrice – 1.534,83 lei

- servicii de verificare a proiectelor in domeniul instalatii tecomunicatii – 775.00 lei

- servicii de verificare a proiectelor in domeniul distributie gaze naturale – 2.100,00 lei

- servicii de verificare a proiectelor in domeniul transport gaze naturale – 2.176,00 lei

- servicii de verificare a proiectelor in domeniul transport produse petroliere – 3.325,21 lei

- servicii de verificare a proiectelor in domeniul constructiilor edilitare si de gospodarire comunala – 8.553,60 lei

 

 

 • Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 

 

 • Condiții de participare:

 Capacitatea tehnică și profesională:

Cerința nr.1

Conform prevederilor Caietului de Sarcini / Cerințelor Beneficiarului cap. 3.8 Predarea Proiectului art.3.8.7 cerințele sunt:

 

 • Verificator atestat de proiecte
  1. Va verifica documentele de proiectare referitoare la lucrările de structuri (referindu-ne strict la lucrările legate de pasaj)
  2. Va trebui să facă dovada participării ca verificator de proiecte la cel puțin                   5 (cinci) proiecte, având o valoare a execuției lucrărilor de cel puțin 200 mil. RON. Aceasta este o cerință eliminatorie

 

 • Verificator atestat de proiecte
  1. Va verifica documentele de proiectare referitoare la rezistența mecanică și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ (Af) (referindu-ne strict la lucrările legate de pasaj)

 

  1. Va trebui să facă dovada participării ca verificator de proiecte la cel puțin                  5 (cinci) proiecte, având o valoare a execuției lucrărilor de cel puțin 200 mil. RON. Aceasta este o cerință eliminatorie

 

 

 • Perioada de menținere a ofertei: 60 (șaizeci) de zile

 

 • Informații suplimentare:

 

Durata începe odată cu Data de Începere a contractului notificată de către SC ARCADA COMPANY SA prin intermediul SC ISPCF SA și încetează automat după aprobarea de către Beneficiar (CNAIR și/sau DRDP Constanța) a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Proiectare și execuție pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500 "

 

La realizarea serviciilor se va ține cont de planificarea realizată de către SC ARCADA COMPANY SA în conformitate cu prevederile contractului de "Proiectare și execuție pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500 ", respectiv de Programul de Proiectare.  

 

Informații suplimentare se pot obține prin solicitare scrisă pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.